Retourneren en ruilen

U heeft het recht om de ontvangen artikelen, zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen aan Sieraden & Co te ruilen of retourneren

 

  • De retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd  en indien mogelijk in de originele verpakking, 
  • goed verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van een retourformulier .
    • Vul het formulier a.u.b.volledig in en stuur dit mee met het artikel. 

Sieraden&Co vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Sieraden&Co in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt (moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Speciaal voor u gemaakte sieraden kunnen niet worden geruild.

Onder speciaal voor u gemaakte sieraden vallen alle sieraden die speciaal voor u  bedrukt en gegraveerd worden.

De kleuren van het leer in de naamarmbanden komen zo dicht mogelijk bij de werkelijke kleuren,

  • U kunt geen rechten onlenen aan een vermeend kleurverschil van de afgebeelde artikellen 

     


  • Indien u een artikel wilt ruilen geeft u duidelijk op het formulier aan welk vervangend artikel u wilt ontvangen.

  • Wordt een goedkoper artikel geruild, storten we het teveel betaalde bedrag terug. 

  • Indien u een duurder artikel kiest ontvangt u een betaallink waarmee u dit bedrag kunt voldoen.  Zodra dit bedrag voldaan is sturen wij het nieuwe artikel toe.

 

  • Bij ruilen en retourneren komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. . 

  • We attenderen u er op dat de portkosten bij onvoldoende frankeren van het terruggavebedrag worden afgetrokken.

  • Indien er in uitzonderingen is overeengekomen dat de winkelier de kosten van terugzenden op zich neemt worden de standaard portokosten vergoed.

 

  •  

 

  • Indien u op rekening gekochte sieraden retourneert  dient u rekening te houden met de betaaltermijn van 14 dagen. U dient zich aan deze betaaltermijn te houden.